Nye midler til at styrke det faglige og sociale miljø på erhvervsuddannelserne

24. september 2015

Unge under 25 år skal møde et fagligt og socialt inspirerende ungdomsuddannelsesmiljø, når de begynder på en erhvervsuddannelse, hvor også bevægelse skal på skemaet.

pigederhopperefter

Derfor udmønter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nu 15 millioner kroner i en kvalitetsudviklingspulje til netop det formål.

Puljen udmøntes hurtigt dvs. ultimo september 2015, og fordelingen vil ske efter objektive kriterier. Det vil sige, at ministeriet tildeler hver erhvervsskole et antal midler svarende til, hvor mange årselever, de relativt set har haft inkl. skolepraktik.

Læs hele nyheden fra uvm.dk her

-TUR

facebook twitter