Udskydelse af ændrede regler for førere af ikke-erhvervsmæssige busser

10. september 2015

Transport- og Bygningsministeriet har besluttet, at kravet om chaufføruddannelsesbevis til førere af ikke-erhvervsmæssige busser, som modtager betaling for at føre bussen, først skal gælde fra den 1. marts 2016.

Bus_chauffør_smalt

Det var oprindeligt planen, at reglerne skulle træde i kraft samtidig med, at overgangsordningen for førere af busser i EU’s Uddannelsesdirektiv ophørte pr. 10. september i år. I stedet udskydes fristen nu ca. et halvt år for at give de berørte førere mulighed for at gennemføre grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller efteruddannelse inden for en rimelig periode

Uanset at fristen udskydes, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at førere af ikke-erhvervsmæssige busser ved kørsel til udlandet har et chaufføruddannelsesbevis. I modsat fald kan føreren risikere at få bøde og kørselsforbud af de udenlandske kontrolmyndigheder.

Læs hele nyheden på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside her

-TUR

facebook twitter