Den første nationale elevtrivselsmåling på erhvervsuddannelserne viser, at elevernes trives.

21. april 2016

Knap 47.000 eleverne på erhvervsuddannelserne har i en national trivselsundersøgelse for første gang svaret på spørgsmål om, hvor motiverede de er for undervisning, og hvordan de oplever de faglige krav på skolen, skriver uvm.dk.

PigederhopperLille

Det er et led i erhvervsuddannelsesreformen, at elevernes trivsel skal styrkes. For at kunne følge med i udviklingen er det blevet obligatorisk at lave trivselsmåling en gang om året. Resultaterne fra den første måling viser, at eleverne generelt har høj trivsel.

Ministeren er tilfreds
Generelt angiver eleverne en høj trivsel på alle syv trivselsindikatorer, men især når det gælder elevernes egen indsats, motivation og velbefindende, viser resultaterne, at eleverne trives rigtig godt. Eksempelvis angiver mere end to ud af tre elever den højeste trivsel (en trivselsscore på mellem 4,01 og 5), når det gælder velbefindende.

”Jeg er glad for at se, at eleverne på erhvervsuddannelserne generelt trives. Denne første måling gør op med nogle af de myter, der er om erhvervsuddannelserne som uddannelser, hvor eleverne ikke kan lide at være. Elever skal trives for at kunne fuldføre deres uddannelse. Derfor er øget trivsel et særligt mål for erhvervsuddannelsesreformen og et område, som skolerne arbejder meget med,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Læs hele nyheden fra uvm.dk her

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter