Markant stigning i antallet af lærlinge på vejgodsområdet i 2015

4. april 2016

I 2015 blev der sammenlagt indgået 701 nye uddannelsesaftaler inden for vejgodsområdet. Dette repræsenterer en betydelig stigning i forhold til året før, hvor der blot blev indgået 408 aftaler.

Pige_undervisning

 

Der indgås tydeligvis flere uddannelsesaftaler på vejgodsområdet end tidligere, oplyser sekretariatschef i TUR, Hans Christiansen. Dette bekræftes af de nyeste tal, som netop er offentliggjort for januar måned 2016, hvor ikke mindre end 126 aftaler er indgået på området.

Realistisk med praktikpladser til alle 

Det skal dog huskes, at 2014 var et dårligt år (408 aftaler). Ikke desto mindre er stigningen i 2015 markant, selv når man går helt tilbage til 2012, hvor der blev indgået 602 aftaler.

Tendensen bekræftes generelt af transportskolerne hvor man oplyser, at det absolut er muligt, at finde praktikpladser til alle unge som ønsker en uddannelse inden for transportområdet. Pladserne er der og interessen er stigende blandt de unge.

Ser man nærmere på fordelingen mellem unge og ældre, så viser tallene, at der i 2015 blev indgået 299 uddannelsesaftaler blandt unge under 25 år og 395 blandt personer over 25 år.

Ser man nærmere på den aktuelle kønsfordeling i de indgåede uddannelsesaftaler (2015), så blev 21 pladser besat af kvinder. I 2014 var tallet 16 kvinder. Der burde derfor findes et oplagt rekrutteringspotientiale blandt unge kvinder, som i fremtiden vil kunne finde sig tilrette i et job i transportbranchen, slutter Hans Christiansen.

-TUR

facebook twitter