Busfaglærere i kreativ proces

31. august 2016

Middelfart lagde rammen om et seminar for busfaglærere fra transportskolerne, hvor den kreative proces var i højsædet. I løbet af de to dage seminaret kørte, blev der udvekslet idéer til, hvordan busuddannelser i AMU fremover kan gøres mere innovative.

BusInnovationKitte
 

Det første af to seminarer
Den 29.- 30- august var i alt 14 deltagere samlet, da TUR gennemførte det første af to seminarer om innovativ undervisning på grunduddannelsen til buschauffør i AMU. Seminaret følges op af endnu et seminar til november, og skal i sidste ende munde ud i et idékatalog med bl.a. forslag til metoder og forbedring af undervisningsmiljø til inspiration for alle interesserede faglærere og skoler. 

Hvad er innovation?
På seminaret blev der sat fokus på begrebet innovation – hvad betyder det og hvad forstår faglærerne ved det? Derudover blev der fremlagt resultater af en tidligere analyse af årsagerne til de høje dumpeprocenter på køreprøverne inden for bus, som blandt andet har undersøgt, hvordan undervisningen på tre forskellige AMU-skoler gennemføres. I denne sammenhæng peges der i rapporten på idéer til, hvad skolerne bør være opmærksomme på i undervisningen, samt hvilke tiltag, der kan gøres for at forbedre processen og motivationen af deltagerne på uddannelsen.

Idéudvikling til nye metoder at gennemføre undervisningen på
På denne baggrund arbejdede faglærerne med idégenerering til nye metoder i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen, og udvalgte hver især de idéer som de arbejder videre med på deres egne skoler frem til næste seminar, hvor erfaringerne deles og evalueres i fællesskab med TUR og resten af deltagerne.

Seminarerne er den del af et analysearbejde, som udarbejdes af TUR i fællesskab med konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR, og som er bevilliget af Undervisningsministeriet som en del af de AMU-udviklingsmidler efteruddannelsesudvalgene årligt kan søge om. 

Her finder du den omtalte analyse om kørekort på personbefordringsområdet

– TUR

facebook twitter