Problemet med mangel på reddere kan løses hvis uddannelserne bliver slået sammen

4. august 2016

I øjeblikket drøftes det, om manglen på reddere kan afhjælpes gennem en sammenlægning af assistent- og behandleruddannelsen på ambulanceområdet, skriver dr.dk.

RedderAmbulance

På uddannelsesstederne har man gennem flere år efterspurgt en ny redderuddannelse. Det fortæller Bjarne Knudsen, der er afdelingschef for Rescue Center Danmark, som holder til på erhvervsskolen Rybners i Esbjerg.

- Det er en rigtig god idé at slå de to uddannelser sammen til én. Vi har mangel på reddere, og det problem kommer vi ud over, hvis uddannelsen ender på behandlerniveau, siger han.

Uddannelsesområdet stemmer i: det vil også kvalitetssikre uddannelsesforløbene
Til dette tiltag, er der opbakning fra uddannelsesområdet. Sekretariatschef i Transporterhvervets Uddannelser, Hans Christiansen, bakker op om de udtalelser som afdelingschef Bjarne Knudsen fra Rybners i Esbjerg kommer med:

- Vi bør slå ambulanceuddannelserne sammen til én erhvervsuddannelse. Dette vil medvirke til en løsning af problemerne med mangel på reddere, og i øvrigt kvalitetssikre uddannelsesforløbene, når alle nødvendige kompetencer i ambulancetjenesten bliver integreret - det samme sted.

Også opbakning fra regionen
Samme forslag bakkes op af Region Syddanmark. Stephanie Lose (V), der er regionsrådsformand, har stilet et brev til minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (V).

Her opfordrer Stephanie Lose ligeledes til, at man slår reddernes assistent- og behandleruddannelse sammen til én uddannelse.

- Hvis de to kan integreres i en samlet uddannelse, er der gode perspektiver for både eleverne, men også for kompetenceniveauet i den præhospitale behandling, siger hun.

Læs hele nyheden fra dr.dk her

- TUR

 

facebook twitter