TUR Forlag udgiver ny, udvidet udgave af Håndbogen i førstehjælp

10. august 2016

Ny udgave af Håndbogen i førstehjælp - med mere indhold...

Nyhåndbogiførstehjælp

Håndbogen i førstehjælp udkommer nu en udvidet udgave med bl.a. følgende nyheder:

- Børnesygdomme
- Forebyggelse og førstehjælp til børn
- Oversigt over førstehjælpsuddannelser
- Stikordsregister


Håndbogen i førstehjælp indeholder:
- Førstehjælpens hovedpunkter
- Førstehjælp ved hjertestop
- Typer af skader
- Sygdomme
- Anatomi for førstehjælperen
- Forebyggelse og førstehjælp til børn

I bogen benyttes førstehjælpens 4 hovedpunkter:
- Skab sikkerhed
- Vurder personen
- Tilkald hjælp
- Giv førstehjælp

Derudover er medtaget:
- Redningsnumre for strande, søer og havnebade
- 112app en
- Hjertestart app en

Levering ultimo uge 33. Bestil allerede nu

Bogen er skrevet i et let tilgængeligt sprog med mange forklarende illustrationer, og den overskuelige indholdsfortegnelse gør, at den med fordel kan benyttes om opslagsbog.

Håndbogen i førstehjælp er blevet til i et samarbejde mellem TUR Forlag og Hovedstadens Beredskab og kan anvendes ved Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser.

Læs mere og bestil på: www.turforlag.dk

- TUR
 
 facebook twitter