Der indføres ikke karenstid på køreprøver

22. december 2016

Det ser ud til, at der er blevet lyttet til de indvendinger som TUR og andre organisationer har fremsat overfor Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, i forbindelse med ny kørekortbekendtgørelse.

Der indføres ikke karenstid på køreprøver

I nyhedsbrevet fra Kørekortbooking oplyses følgende:

Ny melding fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:
Der indføres ikke karenstid


I vores seneste nyhedsbrev informerede vi om, at der pr. 1. januar ville blive indført karenstid på 14 dage, i tilfælde af en dumpet køreprøve.
De politiske forhandlinger om karenstiden var imidlertid ikke afsluttet, og vi fik derfor viderebragt informationer, som ikke var gældende.

En ny melding fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forsikrer os imidlertid om, at forslaget er blevet nedstemt, hvorfor karenstiden ikke vil blive indført.

Det er overordentlig glædeligt, at fornuften har sejret i denne sag, siger Hans Kjeldgaard Christiansen fra TUR. Nu kan transportskolerne fortsætte deres gode arbejde med uddannelse af nye chauffører uden barrierer.

I sidste uge skrev TUR nyheden "Karenstid på køreprøver - dårlig idé"

- TUR

facebook twitter