Fra lærling til mentor

2. december 2016

Det er helt naturligt for Mark Johannson at være mentor for Danfoss' transportlærlinge. "Jeg kan jo selv huske, hvordan det var at være ny lærling".

Fra-laerling-til-mentor-Danfoss-mentoruddannelse-transportuddannelse-amukursus

Mange oplever at være lidt nervøse og spændte, når de begynder et nyt sted. Det gælder også lærlinge, der starter i praktik. Der kan være mange spørgsmål; Hvad skal jeg lave? Hvem skal jeg arbejde sammen med? Hvad hvis jeg har brug for hjælp?

Derfor har mange virksomheder succes med at have en eller flere mentorer eller oplæringsansvarlige, som kan støtte lærlingen igennem praktikperioden.

"En naturlig del af min arbejdsdag"

Mark Johannson, 34 år, havde en mentor, mens han var i gang med at uddanne sig til lageroperatør i Danfoss.

- Han sørgerede for, at der var struktur, så jeg altid havde én at gå til med spørgsmål. Da jeg startede gav ham mig en ”bog” med alle de regler og ting jeg skulle vide om Danfoss, husker Mark.

Det er to år siden, at Mark blev udlært lageroperatør, og blev fastansat i Danfoss. Siden er der sket en del i hans arbejdsliv. Da hans tidligere mentor skiftede job, fik Mark nemlig mulighed for at overtage mentorrollen.

- Jeg tænkte, at det var nogen store sko, jeg skulle udfylde. Men det er gået rigtig godt. Når jeg går ind til noget, så gør jeg det 100 procent. Så det er det samme med at være oplæringsansvarlig, fortæller han og fortsætter:

- Selvom det var chefen, som spurgte, om jeg ville være mentor, så føler jeg overhovedet ikke, at det er en sur pligt. Jeg ser det som en helt naturlig del af min arbejdsdag, at jeg også husker at hjælpe de unge lærlinge på plads. Jeg kan jo selv huske, hvordan det var at være ny lærling.

Vil du vide mere om, hvordan du kan arbejde med mentorer eller oplærlingsansvarlige, får succes med din lærling og styrker virksomhedens erhvervsfaglige udvikling? Kontakt din nærmeste skole for at høre mere om AMU-kurset, Transportbranchens mentoruddannelse

facebook twitter