Julehilsen fra TUR

22. december 2016

TUR ønsker glædelig jul, og giver et indblik i et par af de arbejdsområder, der har fyldt meget i 2016, og som også fortsat er på programmet i det nye år.

julekugler 

 

DM i Skills

Efter et vellykket DM Skills-mesterskab i 2016 i Margrethehallerne i Fredericia, åbner vi DM i Skills i det nye år, i Gigantium i Aalborg den 26. til 28. januar 2017. TURs bestyrelse har besluttet, at der fremover skal ske en prioritering af DM i Skills, hvilket har betydet at det velkendte mesterskab ”DM for transportlærlinge” lukkes ned. Og dog. På grundlag af et prisværdigt initiativ, har UC Holstebro påtaget sig, at gennemføre et lærlingemesterskab på Transportmessen i Herning fra den 23. til 25. marts 2017. Efterfølgende vil TUR og skolerne tage stilling til, om, og hvordan traditionen med DM for transportlærlinge eventuelt kan videreføres fremover.

Uddannelse for flygtninge/indvandrere

TURs parter har i 2016 haft fokus på mulighederne for integrationsuddannelse (IGU), og flere skoler har allerede nu taget de første spadestik på området. Herudover fortsætter indsatsen med de 6-ugers jobrettede uddannelsespakker til ledige. 

Udbudsrunde til de nye erhvervsuddannelser afsluttet i 2016

Efter reformen af vores erhvervsuddannelser på transportområdet, fik vi som bekendt gennemført en omfattende udbudsrunde i 2016, hvor alle involverede brugte mange kræfter på at opnå de bedst mulige resultater.

TUR vurderer, at vi nu har fået et dækkende og kvalitativt godt grundlag, for det fremtidige udbud af erhvervsuddannelserne. Tillige har vi fået tilført nye skoler, som skal udbyde transportområdets erhvervsuddannelser for første gang. TUR er indstillet på, at fortsætte det tætte samarbejde med skolerne om fremtidens udfordringer på området.

Nyt på AMU-området

Mange venter nu på en AMU-udbudsrunde. Det er dog uklart hvornår denne iværksættes. Ikke desto mindre foretages der nu en evaluering af AMU-konceptet via en, i forbindelse med trepartsaftalen i efteråret, særligt nedsat ekspertgruppe. Et yderligere initiativ relateret til trepartsaftalen, er kollektiv afkortning i AMU. Her vil TUR i løbet af foråret, igangsætte test i relation til afkortning af, anslået, 25 til 30 uddannelser på AMU-området.

TUR Multitest

TUR Multitest er i stærk vækst som et pålideligt og effektivt testsystem, som tiltrækker nye brugere, også i udlandet. I løbet af 2016 blev der aflagt mere end 60.000 test. Som noget helt nyt, lanceres nu yderligere sikkerhedsløsninger i systemet, via introduktion af NemID, som skal lette processen, når brugerne skal have adgang til givne prøver.

TUR Forlag

TUR Forlag arbejder hele tiden med at udvikle undervisningsmaterialer af høj kvalitet, hvorfor vi har særligt fokus på digitale læringsværktøjer, i-bøger, apps, blended learning og fjernundervisning. TUR Forlag vil i 2017 arbejde med forbedringer af TUR-teoriprogrammerne for den grundlæggende kvalifikationsuddannelse. Ambitionen er også i 2017, at være i front i forhold til den digitale udvikling.

TUR Faglæreruddannelser

2016 har igen været et år, hvor TUR (sammen med skolerne) har haft blikket rettet mod videreuddannelse og opkvalificering af faglærerne. Det er åbenlyst, at dette samspil mellem TUR og skolerne, er medvirkende til høj kvalitet I transportuddannelserne. Faglæreruddannelsesprogrammet for 2017 er klart, og sendt ud, med en række helt nye kurser.

Projekter

TUR vil i 2017 videreføre en lang række projekter. I løbet af foråret lanceres og markedsføres et dialogværktøj der skal afhjælpe kommunikation mellem skole og virksomhed (praktikuddannelse). Desuden vil hjemmesiden www.transportuddannelser.dk fortsat udvikle sig. Endelig er vi også ved at forberede en kampagne for mentoruddannelsen for oplæringsansvarlige i virksomhederne.

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes alle vores samarbejdspartnere af TUR.

-TUR

facebook twitter