Nyt og gratis materiale om højresving er nu tilgængeligt for faglærere på turteori.dk

6. januar 2016

En vigtig del af chaufførernes uddannelse og efteruddannelse er, at dine kursister lærer at svinge sikkert til højre. Nyt undervisningsmateriale tager afsæt i ny og veldokumenteret viden om, hvordan og hvorfor højresvingsulykkerne sker.

tur.teori højresving

Materialet ”Sving sikkert til højre” er bygget op omkring en PP-præsentation med fakta, filmklip, samtalebilleder og oplæg til øvelser. 
Derudover består materialet af en lærervejledning, et faktahæfte og en vejledning til 8 praktiske øvelser, som kan udføres på en lukket manøvrebane. 
Materialet giver kursisterne konkrete redskaber til, hvordan de:

  • sikrer et frit udsyn
  • indstiller spejlene korrekt 
  • orienterer sig effektivt før og under svinget
  • koncentrerer sig fuldt ud om trafikken og køreopgaven.

Du kan gennemføre et forløb ud fra materialet indenfor en tidsramme på mellem 2 og 8 lektioner. Det er op til den enkelte skole/faglærer at tilpasse det i forhold til kursisterne og den tid, der er mulighed for at afsætte på hhv. den lovpligtige efteruddannelse, den grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller EUD’s transportuddannelser. 
Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Trafik-og Byggestyrelsen, Rådet for Sikker Trafik og transporterhvervet.

Materialet kan du tilgå gratis på turteori.dk under på turteori.dk (under lærerværelset). 

Vil du gerne have adgang til lærerværelset? Send os en mail på support@turteori.dk

-TUR

facebook twitter