Har du hentet det gratis materiale om højresvingsulykker på turteori.dk?

14. januar 2016

På baggrund af ny viden om, hvordan og hvorfor højresvingsulykken sker, udsender Trafik- og Byggestyrelsen og Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med transporterhvervet et nyt undervisningsmateriale. Det er målrettet til chaufførernes uddannelse og efteruddannelse.

højresving (1)

Sådan gør du
Start din undervisning med quizzen ”Tjek din viden om højresvingsulykker”. Præsentér herefter kursisterne for PP-præsentationen med fakta, filmklip, samtalebilleder og gennemfør nogle praktiske øvelser på den lukkede manøvrebane. Sæt mellem 2 og 8 lektioner af til at gennemføre undervisningen.

Du tilpasser det i forhold til kursisterne og den tid, der er mulighed for at afsætte på enten den lovpligtige efteruddannelse, på den grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller EUD’s transportuddannelser.

Baggrundsviden om højresvingsulykker finder du i det faktahæfte, som er en del af materialet. De gode undervisningsideer finder du i lærervejledningen, og du får også et hæfte med vejledning til 8 praktiske øvelser.

Materialet giver kursisterne nogle konkrete redskaber til, hvordan de sikrer et frit udsyn, indstiller spejlene korrekt, orienterer sig effektivt før og under svinget og koncentrerer sig fuldt ud om trafik og køreopgave.

Du kan tilgå materialet gratis på turteori.dk under lærerværelset

Vil du gerne have adgang til lærerværelset? Send os en mail på support@turteori.dk

-TUR

facebook twitter