Krav til ikke-erhvervsmæssig buskørsel udskudt

19. januar 2016

Kravet om chaufføruddannelsesbevis til førere, der modtager betaling for at føre bus i ikke-erhvervsmæssig buskørsel, er udskudt til 1. januar 2017. Dispensationsreglerne vil ved samme tidspunkt ophøre.

busifart (1)

I juli 2015 udstedte Trafik- og Byggestyrelsen en ændret bekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser. De regler, der omhandler krav om chaufføruddannelsesbevis (CUB) i forbindelse med ikke-erhvervsmæssig buskørsel, er for anden gang udskudt, idet det har vist sig, at der er behov for mere tid til at indrette sig efter de nye krav. Det betyder, at lærere og pædagoger, som typisk udgør denne målgruppe, først vil være omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse fra 1. januar 2017.

Dispensation frem til januar 2017
Alle, der har et D-kørekort, kan i indeværende år via EU-Efteruddannelse opnå chaufføruddannelsesbevis efter Trafik- og Byggestyrelsens dispensationsregler. Efter 1. januar 2017 vil kravet om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse træde i kraft, således at det herefter kun er personer, der har erhvervet kørekort kat. D før 10. september 2008, eller allerede er i besiddelse af et chaufføruddannelses-bevis, der har adgang til efteruddannelsen.

I takt med, at de nye krav træder i kraft, frafalder det røde kvalifikationsbevis. De, der har erhvervet rødt kvalifikationsbevis kan ansøge om at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis via en række uddannelsessteder, som Trafik- og Byggestyrelsen har indgået aftale med. Trafik – og Byggestyrelsen har ved denne lejlighed sendt information herom via e-boks til alle, der har erhvervet rødt kvalifikationsbevis.

Læs tidligere nyhed ”Ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav”

Her finder du en oversigt over de aktuellekrav, der gælder frem til den 1. januar 2017 på Trafik- og byggestyrelsens hjemmeside

– TUR

facebook twitter