Nu må lastbiler køre op til 70 km/t

6. juli 2016

Fra 1. juli blev det ved lov ændret så lastbiler nu må følge den skiltede hastighed i byzonerne op til 70 km/t, skriver Transportmagasinet.

Fartgrænse70KMt

Det er sket ved at særreglen om, at lastbilers hastighed i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t, uanset om der er fastsat en højere lokal hastighedsgrænse, er blevet afskaffet.

Forvirring blandt DTL's medlemmer manet i jorden
Det har imidlertid skabt lidt forvirring blandt DTLs medlemmer, skriver organisationen i sit nyhedsbrev.

Derfor går DTL nu ud og præciserer, at hvis der på en omfartsvej inden for tættere bebygget område er angivet skiltning med 80 km/t, må lastbiler fortsat kun køre max 70 km/t.

Lastbiler må også fortsat højest køre 70 km/t på landeveje og motortrafikveje, hvor andre trafikanter typisk må køre 80 km/t.

Folketinget skal senere i 2016 afgøre om særreglen giver mening
Et bredt politisk flertal i Folketinget har pålagt regeringen at undersøge de trafikale effekter af denne hastighedsforskel, med henblik på, at der i andet halvår af 2016 kan fremsættes lovforslag om, at lastbiler og vogntog må følge den øvrige trafik på landeveje og motortrafikveje, og dermed køre 80 km/t.

- Men der vil under alle omstændigheder ikke blive rørt ved lastbilers max hastighed i byområder, der altså fortsat er 70 km/t, slutter DTL.

Læs hele nyheden her

- TUR

facebook twitter