Ændret praksis for selvstudium i forbindelse med køreuddannelsen

1. juni 2016

 Dreng-dyr-skole-selvstudie-studie-skolearbejde

Færdselsstyrelsen har ændret praksis for køreuddannelsen, så det fra 1. juni 2016 er muligt at tage 4 lektioner som selvstudium.

Tidligere har kørekortbekendtgørelsen slået fast, at der skulle særlige vilkår til, før køreskoleelever måtte gennemgå eventuelle manglende teorilektioner ved selvstudium. På baggrund af en henvendelse fra Ombudsmanden ændrer Færdselsstyrelsen imidlertid praksis, således at årsagen til fraværet fra teorilektionerne ingen betydning har for, om eleven kan tage de manglende lektioner ved selvstudium. Hvilke lektioner eleven tager ved selvstudium er uden betydning, dog må fraværet ikke overstige 4 lektioner af 45 minutters varighed.

Ændringen træder i kraft fra 1. juni 2016. Inden udgangen af 2. kvartal 2016 vil Færdselsstyrelsen ændre vejledningerne for køreuddannelserne. De vil være tilgængelige på www.fstyr.dk  

Politiet og kørelæreorganisationerne er orienteret om ændringen.

Læs nyheden fra Færdselsstyrelsen her

- TUR

facebook twitter