Ny AMU-uddannelse til lille bus

8. juni 2016

Efterspørgslen på at kunne erhverve jobkompetence til erhvervsmæssig kørsel med lille bus i AMU har nu båret frugt.   

lillehvidbus

Den 19. januar 2013 blev der indført nye kørekortregler, herunder nye kørekortkategorier. Inden for bus betød det, at der nu kom en kategori D1 lille bus, som giver ret til at føre personbil indrettet til befordring af over otte, men højst 16 personer foruden føreren og med en længde på højst otte meter. I takt med det stigende marked inden for offentlig servicetrafik/flextrafik, hvor der også køres i små busser og liftbusser, og det faktum, at flere busselskaber i stigende grad udfører blandede former for kørsel, har der fra branchens side været udtrykt et ønske om en AMU-uddannelse til erhvervsmæssig kørsel med lille bus.   

Kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse
Uddannelsen, som har fået AMU-nummer og -navn 48400 ”Personbefordring med lille bus” varer 30 dage og har indlagt 4 ugers intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, der efter bestået prøve udløser et chaufføruddannelsesbevis, som kræves for at udføre erhvervsmæssig personbefordring. Derefter skal deltageren leve op til kravet om efteruddannelse hvert femte år for at opretholde et gyldigt chaufføruddannelsesbevis.

En ny uddannelse – ikke en ny kompetence
Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort til kategori D1. Med kørekort D-erhverv (til stor bus), som opnås i AMU via 40531 ”Personbefordring med bus” på 30 dage, har man ret til at føre køretøjer omfattet af kategori D1. Der opnås således ikke en kompetence i den nye uddannelse til lille bus, som ikke hidtil har været rummet i AMU, men med en uddannelse målrettet små busser, åbnes der nu op for en ny målgruppe, som af forskelligartede årsager ikke har brug for, eller lyst til, at skulle køre stor bus.

Selve undervisningen er meget ensartet, selvom der er tale om to forskellige køretøjer. Man skal således leve op til de samme krav i D1 som i D, om end der ingen godskrivning gives mellem D1 og D. Derfor skal man have fuld køreundervisning, hvis man har D1-kørekort og ønsker D-kørekort.

For at erhverve kørekort til lille bus skal man være fyldt 21 år.

— TUR

facebook twitter