To nye svendeprøvevejledninger til vejgodstransportuddannelsen og til erhvervsuddannelsen til kranfører

6. juni 2016

TUR har udarbejdet to nye svendeprøvevejledninger til vejgodstransportuddannelsen og til erhvervsuddannelsen til kranfører.

latbil

Det drejer sig om:

Svendeprøvevejledning - VEJGODSTRANSPORT BEK nr. 336 af 26/3/2016

Svendeprøvevejledning - KRANFØRER BEK nr. 467 af 16/4/2015

Vejledningerne skal styrke censorernes muligheder for at udføre en kvalificeret censurering
Vejledningerne er til brug for censorer og skoler, som skal planlægge og afholde svendeprøver under erhvervsuddannelsen til vejgodstransportområdet (trin2) og til erhvervsuddannelsen til kranfører (trin2). En svendeprøve er tilrettelagt ud fra bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om prøver og eksamen samt bekendtgørelsen om karakterskala.

Vejledningerne uddyber og præciserer bekendtgørelsernes mere overordnede bestemmelser om, hvorledes svendeprøven indenfor alle vejgodschaufføruddannelserne skal gennemføres - herunder bekendtgørelser, retningslinjer for karaktergivning, vilkårene for at bestå samt den praktiske afvikling. Hensigten med vejledningerne er primært at styrke censorernes muligheder for at udføre en kvalificeret censurering samt for at sikre størst mulig ensartethed i prøverne på landsplan.

Vejledningen indeholder endvidere eksempler på elementer, som bør indgå i svendeprøven samt opmærksomhedspunkter i forhold til bedømmelse og karaktergivning. Eksemplerne er tænkt som en generel vejledning, da det ikke er samtlige områder der belyses.

Vejledningen for vejgodstransportuddannelsen vedrører bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen – BEK nr. 336 af 26/03/2015.

I forhold til den tidligere vejledning er følgende ændret:

  1. Generel præsentation af uddannelserne (side 4)
  2. Centrale elementer i den praktiske prøve (side 8 - 9)
  3. Godkendelseskrav for censorer – krav om organisationsmedlemsskab (side 12-13)
  4. Krav om at karakteren for den teoretiske prøve skal være mindst 02 (side 17)

Endvidere er der foretaget enkelte sprogmæssige tilretninger samt ændringer af henvisninger til love og bekendtgørelse.

Vejledningen for erhvervsuddannelsen til kranfører er helt ny idet uddannelsen nu er blevet en selvstændig uddannelse jfr. BEK. nr. 467 af 16/04/2015

I denne vejledning er der også mulighed for at se en beskrivelse af centrale elementer i den praktiske prøve (side 8).

Du finder svendeprøvevejledningerne her /skolernes-rum/svendeproevevejledninger/

-TUR

facebook twitter