Hastigheden sættes op i byerne

4. maj 2016

Lastbiler må fra 1. juli 2016 følge lokale hastighedsbegrænsninger i tættere bebygget område op til 70 km/t.

Tætbebyggetområde 

I dag er der en særregel om, at lastbiler og vogntog ikke må køre over 50 km/t i tættere bebygget område, uanset om der er skiltet med en højere lokal hastighedsgrænse. Men Folketinget vedtog den 14. april at ophæve denne særregel.

Lastbiler og vogntog må fortsat højest køre 70 km/t på landeveje og på motortrafikveje. Den højest tilladte hastighed på motorveje er 80 km/t.

-TUR

facebook twitter