Krankonferencen 2016 afviklet i smukke omgivelser på Hotel Kolding Fjord

19. maj 2016

Hotel Kolding fjord lagde hus til den årlige krankonference, som fandt sted 2-3.maj.

Kransilouet 

En særlig tak til de eksterne indlægsholdere, Nicklas Prestegaard, BMS, Kim Knudsen BMS, Lars og Morten fra Max Fodgaard, der fandt interesse og mulighed for at bidrage med deres ekspertise i form af spændende indlæg.

Også de interne indlægsholdere, Michael Andersen fra Multitest, og Jes-Peter fra TUR forlag, skal have stor tak for deres indsats.

På konferencen blev det talt om:

  • I forbindelse med udvidelse af certifikat fra 18-25 tm samt fra 50 tm og opad, skal der aflægges prøver.
  • Ved næste revision af undervisningsmaterialer forsvinder tovværk.
  • Spørgsmålet i Multitest omkring toparts-kæder er taget ud af drift.
  • Drøftelse omkring krav til ekstraudstyr til kran E, samt hvilke krav der stilles til lastviserindikatoren ved samløft.

Disse spørgsmål er sendt videre til Arbejdstilsynet, og når der foreligger svar vil man blive orienteret.

Alle PowerPoints fra konferencen kan downloades her

-TUR

 

facebook twitter