TURs chaufførkonference 2016 blev afholdt i Kolding

12. maj 2016

TURs årlige chaufførkonference satte fokus på emner, som kiggede fremad, bl.a. det teknologiske kapløb i vognmandsbranchen, fjernundervisning, muligheder og udfordringer, fornyelse af kørelærergodkendelse og den forandringsparate arbejdsplads.

grinechaufførkonf 

Hotel Koldingfjord var i år rammen for TURs chaufførkonference. Over to dage, d. 2. og 3. maj, var der sat fokus på en række aktuelle emner for faglærere inden for vejgodstransport og personbefordring.

Fra podiet blev der kigget ind i fremtiden
Susanne Linhart og Kjeld Jensen fra BAR Transport og Engros fortalte om, hvordan det er muligt at integrere emner om sikkerhed og arbejdsmiljø i undervisningen. Susanne og Kjeld præsenterede i den forbindelse en række nye spændende undervisningsmaterialer, som er frit tilgængelige for skolerne.

Lone Hald, konsulent for Rådet for Sikker Trafik, præsenterede de nye undervisningsmaterialer og vejledninger, der nu er til rådighed for skolerne. Materialerne har fokus på, hvordan man imødegår risikoen for højresvingsulykker. Materialerne er udviklet i samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen.

Deltagerne fik endvidere nyheder fra Trafik- og Byggestyrelsen ved Johnny Bengtson, som bl.a. løftede sløret for, at der arbejdes på en modernisering af den lovpligtige efteruddannelse. Det kan muligvis betyde, at der kommer nye og mere fleksible afholdelsesformer i fremtiden.

Michael Andersen fra TUR Multitest gennemgik hvad Multitest er, hvordan systemet fungerer, hvilken sikkerhed, der er i systemet samt en orientering om de nyeste funktioner.

Innovativ undervisning - et værktøj til at forbedre undervisningen inden for personbefordring, er et nyt projekt i TUR som Kitte Verup fra TUR gav en orientering om. De faglærere, der underviser inden for busområdet, og som har lyst til at deltage i projektet, fik i den forbindelse en åben invitation til at henvende sig til kv@tur.dk.

Den teknologiske kapløb
Finn Helmer fra WorldTrack, stillede spørgsmålet Skal Danmark med i det teknologiske kapløb i vognmandsbranchen? Deltagerne fik den nyeste viden om selvkørende biler og tracking inden for transportområdet. Der blev givet et kik ind fremtiden og i den teknologi, der venter med computere, der taler sammen, og som forventes at blive en del af vores hverdag.

Fjernundervisning
Under overskriften Fjernundervisning, muligheder og udfordringer, fortalte Jes-Peter fra TUR Forlag om et projekt, som TUR og SUS (Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat) arbejder sammen om. For TURs vedkommende drejer det sig om fjernundervisning i kørehviletider og kontrolapparater. Der er 9 undervisere involveret i TUR/SUS-projektet.

Efteruddannelse for kørelærere
Under titlen Fornyelse af kørelærergodkendelse, hvad sker der?  Fortalte Jes-Peter, at TUR er blevet godkendt til at kunne udbyde efteruddannelse for kørelærere. Deltagerne fik indsigt i TURs tilrettelæggelse af uddannelsen, og der var blandt deltagerne stor interesse for dette tiltag. TUR vil inden for den nærmeste fremtid give nærmere informationer om dato for afholdelse, samt priser.

Den forandringsparate arbejdsplads
Sidst men ikke mindst blev deltagerne præsenteret for et meget inspirerende oplæg om den forandringsparate arbejdsplads. Det blev leveret af HR-konsulent og foredragsholder, Michael Svendsen, der om nogen har prøvet mangt og meget på det danske arbejdsmarked.

Der blev sat fokus på vigtigheden af, at alle medarbejdere tager et medansvar for at skabe en god stemning på den arbejdsplads, de er en del af i hverdagen. I oplægget satte Michael spot på nødvendigheden af forandringer. Han fokuserede på de mange fordele enhver forandring bringer med sig, både for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Vi ses næste år
TUR takker alle faglærerne for deres deltagen og ser frem til næste års chaufførkonference, der finder sted den 22. – 23. maj 2017 på Hotel Koldingfjord.

Materialer fra konferencen kan downloades her

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter