AMU-dialogmøde på TEC i Hvidovre vel afviklet

18. marts 2016

Torsdag den 17. marts mødtes TUR med skolernes uddannelseschefer på årets første AMU-dialogmøde, der vanen tro var særdeles velbesøgt med 42 deltagere.

dialog

På mødet blev blandt andet flg. emner drøftet:

  • Obligatorisk uddannelse til kørelærere – TUR satser stadig på at blive godkendt
  • EUX – en ny uddannelsesmulighed for transportbranchen
  • Uddannelse for Letbaneførere
  • Uddannelser for flygtninge og indvandrere
  • Tiltag omkring mentoruddannelse for oplæringsansvarlige
  • Kort jobrettede uddannelsespakker
  • Nyt fra brancheområderne

Herudover var der indlæg fra TUR Forlag  og TUR Multitest,og afslutningsvis sluttede Johnny Bengtson af med nyt fra Trafik- og Byggestyrelsen.

Indlæg og PP kan downloades her

-TUR

facebook twitter