Ny analyse kortlægger årsager til høje dumpeprocenter ved køreprøver til bus

3. marts 2016

TUR har udarbejdet en analyse af årsagerne til de høje dumpeprocenter ved køreprøver til erhvervskørekort til bus, kategori D erhverv. Analysen har særlig fokus på fremmedsprogede deltageres udfordringer i undervisningen.

 Ny analyse kortlægger årsager til høje dumpeprocenter ved køreprøver til bus

Inden for busområdet har man stor succes med at integrere fremmedsprogede med anden etnisk oprindelse end dansk, og som typisk ikke har dansk som modersmål, på arbejdsmarkedet.

Men under uddannelsen oplever en stor andel af fremmedsprogede deltagere at have udfordringer med at tilegne sig de kompetencer, som sikrer, at de kan bestå den teoretiske og praktiske køreprøve til bus, kategori D erhverv.

Rapporten konkluderer blandt andet, at det kræver langt bedre danskkompetencer at bestå prøverne til buskørekort, end det kræver at varetage arbejdsopgaverne som buschauffør.

Læs analysen her

- TUR

facebook twitter