Faglærerkurset ERFA BAB bød på oplæg om børn med usynligt handicap

17. november 2016

På årets faglærerkursus, ERFA BAB, var faglærere fra landets transportskoler samlet om emnet befordring af bevægelseshæmmede. Endvidere deltog repræsentanter fra trafikselskaberne som bød ind med spændende indlæg om flextrafik.

BAB

Børns usynlige handicap

Faglærerkurset ERFA BAB blev afholdt i Horsens d.10-11.november 2016. Her var der fokus på kørsel med børn med usynligt handicap, som udgør en betydelig andel af den kørsel, der udføres i den offentlige servicetrafik, herunder flextrafik. I denne forbindelse var Danske Handicap Organisationer repræsenteret ved Rie Hedenborg, der satte fokus på emnet ud fra et politisk synspunkt, men også ud fra brugernes synspunkt, og de familier, der er afhængige af denne kørsel, for at få hverdagen til at fungere.

 

"Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik”

Udover Danske Handicaporganisationers oplæg, blev der informeret om nyt i forhold til Modul 4 "Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik”. Skolerne fik endvidere lejlighed til at dele erfaringer om tilrettelæggelse af uddannelserne og til at drøfte mere fagspecifikke aspekter af de modulopdelte uddannelser, i befordring af bevægelseshæmmede i AMU.

I fællesskab med TUR og trafikselskaberne blev der sat gang i initiativer til at gøre undervisningen endnu bedre. Blandt andet blev der taget initiativer til at lave fælles undervisningsmateriale til AMU-kurset ”Introduktion til offentlig servicetrafik” og til at udvikle materiale om kørsel med børn, til brug for faglærerne i undervisningen.

- TUR

facebook twitter