Højdepunkter fra TURs strategikonference 2016: Fleksibel læring, fjern/online-undervisning og digitale medier

9. november 2016

TURs årlige strategikonference d. 8. november, fandt i år sted i 3F's hovedbestyrelsessal i Kampmannsgade, i København. Med spændende indlæg - og selvfølgelig den årlige uddeling af TURs Uddannelsespris.

Uddannelsespris2016

Fleksibel læring og online undervisning

Under devisen fleksibel læring, var Independant Researcher, Niels Henrik Helms, fra Vidensemergens, den første mand på podiet hvor han kastede lys over fremtidens læringsformer i AMU og EUD, og gav gode eksempler på hvordan "den moderne skole" kommer til at se ud nu, og i fremtiden. Efterfølgende var det Claus Willumsen, som er Senior Manager, International Affairs ved Niels Brock, der gjorde rede for Niels Brock-instituttets gode erfaringer med online undervisning. En vigtig pointe i oplægget, var at man ikke må underkende at man mister noget socialt – som er afgørende i forhold til læring – ved fjernundervisning, og at man derfor må facilitere nogle aktiviteter som underbygger dette, altså at man også skaber sig en social identitet - online.

TURs Uddannelsespris 2016

Herefter blev TURs Uddannelsespris uddelt. Uddannelsesprisen tildeles hvert år en eller flere personer, en organisation eller institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser. I år var det en gruppe på fire aalborgensiske fagpersoner, der tilsammen har ydet en særlig indsats i forhold til at få flere buschauffører i Aalborg, til at tage buschaufføruddannelsen, nemlig: Lars Gaardbo, tillidsmand hos Keolis i Aalborg og Heine Guldhammer, Keolis Aalborg, Susanne Sølvhøj, VUC-Nordjylland og Arne Nielsen, 3F Aalborg. Den særlige indsats har blandt andet ført til at 14 personer, der stod til at falde ud af kontanthjælpssystemet via uddannelse efterfølgende fik beskæftigelse som buschauffører. Stort tillykke og godt arbejde!

Læs mere om vinder-initiativet her

Indlæg fra TURs sekretariat: fagre nye verden

Ole Bülow Hartvigsen, it-læringskonsulent i TUR, forsatte herefter med et indlæg om TURs arbejde med at udvikle nye undervisningsmaterialer, implementere nye læringsformer og generelt brug af digitale medier. Undervejs fik alle deltagere mulighed for at afprøve et nyt læringsværktøj, som der aktuelt eksperimenteres med i TUR. Deltagerne fik alle udleveret et sæt 3D-briller, hvorefter de skulle downloade en app, og således koble sig på et spilleunivers, hvor man kommer igennem banen, kun ved brug af sine øjne og 3D-brillerne.

Baggrunden herfor er, at TUR aktuelt eksperimenterer med at udarbejde 3D film til brug i undervisningssituationer, f.eks. til forebyggelse af højresvingsulykker. Det nye medie kan givetvis anvendes i mange sammenhænge som supplement til den øvrige undervisning på mange kurser.

3DBriller

Gruppearbejde og opsamling

Dagen blev afrundet med en gruppedrøftelse, hvor deltagerne, opdelt i seks mindre grupper, blandt andet fik mulighed for at sparre om hvorvidt de nuværende uddannelser i tilstrækkelig grad imødekommer fremtidens behov for kompetenceudvikling og fleksibilitet i udbuddet - og om de mere fleksible undervisningsformer, der var blevet præsenteret i løbet af dagen, på sigt kan bidrage til en styrkelse af medarbejdernes kompetencer.

- TUR

facebook twitter