Kollektiv afkortning i AMU: Det kan Multitest bruges til

16. november 2016

Multitest, som allerede er kendt og brugt i AMU-systemet, kan også anvendes af efteruddannelsesudvalgene til test og afprøvning i forbindelse med kollektiv afkortning i AMU.

Multitestældrebruger
 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har iværksat den kommende udmøntning af trepartsaftalens "her og nu" -initiativ om kollektiv afkortning i AMU.

Kollektiv afkortning skal, ifølge aftalen, iværksættes som et toårigt forsøg i 2017-2018, hvor skolerne på en række navngivne arbejdsmarkedsuddannelser, kan gennemføre kollektiv afkortning, for en større gruppe, eller et helt hold af deltagere, på baggrund af afprøvning af deltagergruppens målopfyldelse.

Test skal gennemføres via eksisterende, digitale løsninger

I denne sammenhæng skal de respektive efteruddannelsesudvalg nu i gang med etablering af test og afprøvningssystemer, til brug for konkrete uddannelser inden for de enkelte brancheområder. Det er, som bekendt, omtalt i ministeriets henvendelse til udvalgene, at det forventes at de kommende test, under forsøget, skal gennemføres med brug af eksisterende digitale løsninger.

Multitest: Driftssikkert også i forhold til "Big Data"

Transporterhvervets Uddannelser skal derfor henlede opmærksomheden på, at TUR over en periode på ti år har udviklet et digitalt testsystem under betegnelsen Multitest. Dette system anvendes i dag i AMU-systemet, hvor der årligt gennemføres ca. 60.000 tests i relation til transportområdets og serviceområdets uddannelser. Herudover anvendes testsystemet af en lang række myndigheder og brancheorganisationer. Systemet anvendes tillige i udlandet, blandt andet til testning og certificering i off-shorebranchen.

Multitest er med andre ord et særdeles udviklet testsystem, som skolerne allerede kender, og som har en ekstrem høj driftssikkerhed.

Multitest systemet rummer i dag praktisk talt alle tænkelige faciliteter, som betyder at testning kan designes præcist efter brugernes ønsker. Tillige har systemet en meget stærk sikkerhedsprofil, som betyder, at der er sikkerhed for opsamling af dokumentation og ”big data” til efterfølgende behandling.

Få en nærmere introduktion til Multitest

TUR står til rådighed for efteruddannelsesudvalgene, hvis der skulle være interesse for yderligere præsentation af Multitest. Herfra kan vi eventuelt igangsætte en dialog med jer om hvorvidt det kunne være af interesse for jer at anvende testsystemet.

For yderligere oplysninger kan teknisk konsulent (Multitest), Michael Andersen, kontaktes (telefon: 35878712, e-mail: ma@tur.dk).

Læs mere om kollektiv afkortning i AMU her

- TUR

facebook twitter