Stadig ledigt for tilmeldinger på faglærerkurset "Obligatorisk efteruddannelse - gods og bus" d. 12-13.december

4. november 2016

På kurset gives der bl.a. inspiration til nye måder at undervise på, og der bliver også præsenteret nyt undervisningsmateriale. Kurset er således meget relevant for stort set alle skoler.

GodschaufførEUD

Hvem kan deltage?

Alle faglærere indenfor Chauffør -og personbefordringsområdet. Fokus er på erfaringsudveksling om stort og småt inden for området, med henblik på at optimere undervisningen fagligt og pædagogisk.

Godskrivning

Iflg. Trafikstyrelsens Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt de emner, som er anført i bilag for denne bekendtgørelse.

Ved deltagelse i dette faglærerkursus, kan deltageren efter gennemført uddannelse dokumentere hvad der svarer til 1 dags relevant efteruddannelse.

Læs mere om kurset her

- TUR

 

 

facebook twitter