Erhvervsskolerne har en afgørende rolle for at IGU-forløb bliver en succes

18. oktober 2016

Mandag d.17.oktober afholdt TUR møde med uddannelseschefer fra de erhvervsskoler, som udbyder transportuddannelser. I denne sammenhæng for at få udvekslet viden i forhold til rammerne og mulighederne indenfor IGU-uddannelserne, og få delt de foreløbige erfaringer med de forløb, som nogle af skolerne allerede er i gang med.

Gaffeltruck 

Erhvervsskolerne skal vejlede virksomheder og jobcentre
På mødet blev der vist og drøftet en række inspirationsforløb inden for personbefordring, vejgods og lager & terminalområdet, som har været forelagt de respektive brancheudvalg i TUR.

Erhvervsskolerne forventes at få en helt afgørende rolle i, at få sat gang i IGU-forløbene, og i at forløbene bliver en succes. Dette blandt andet fordi skolerne skal vejlede virksomhederne og jobcentrene i forhold til de konkrete forløb, og har ligeledes en opgave i, at få samlet deltagere nok til uddannelsesforløbene.

- TUR

 

facebook twitter