Nu bliver det måske lovligt for 17-årige at tage kørekort

18. oktober 2016

D.12. oktober holdt Trafikstyrelsen møde om muligheden for at tillade 17-årige at tage kørekort. Til januar bliver det afgjort om det er en god idé.

Kørekort (1) 

Mange brikker skal stadig falde på plads
Tiltaget er en forsøgsordning på 3 år, og skal evalueres efter 3 år. Det er endnu ikke slået fast hvem der skal have ansvaret for opsamling af data, til brug for denne evaluering, og de sidste høringssvar er heller ikke indarbejdet i modellen endnu. Der var blandt andet en problemstilling i forhold til om kørekortet gav adgang til at køre traktor.

Også krav om og til en ledsager
Selve køreuddannelsen inklusive teori og køreprøver er 100% identisk med den uddannelse der bliver krævet i dag for at få kørekort, og
forældrene eller værgen skal med deres underskrift tillade at den 17-årige påbegynder og erhverver kørekort. Kørekortet gælder indtil den unge fylder 18 år og kun i DK, og der sakl være en ledsager i bilen, der blandt andet være fyldt 30 år og have haft gyldigt  kørekort i mindst 10 år.

- TUR

facebook twitter