Vejdirektoratet har netop offentliggjort 17 nye færdselstavler

3. oktober 2016

Vi skal vænne os til at afkode 17 nye færdselstavler når vi bevæger os i trafikken. Vejdirektoratet har med tavlerne forsøgt at imødekomme nye behov der er for skiltning i trafikken, og især lagt vægt på flere hensyn i forhold til cyklisterne. Færselstavlerne er netop offentliggjorti en ny bekendtgørelse.

Førerhus

Det drejer sig blandt andet om tavler, der tydeligt indikerer når det er lovligt for cyklister at dreje til højre selvom der er rødt, eller når de må holde på kørebanen foran højresvingende biler og lastbiler (for at afværge højresvingsulykker), men der er også en færdseltavle der advarer bilister om når der kan komme et letbanetog og blokere trafikken:

 - Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig. Der er kommet nye vejtyper og nye regler for parkering. En del kommuner satser meget på cykeltrafikken. I Aarhus er der fuld gang i letbanebyggerier. De nye skilte vil hjælpe trafikanterne til at handle mest hensigtsmæssigt i de situationer, de kommer i, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Per Antvorskov.

TUR: God idé som underviserne kan videreformidle til eleverne før de sidder i førerhuset
De 17 nye færdselstavlers indmarch i trafikken, glæder man sig over i Transporterhvervets uddannelser. Blandt andet fordi at det kan sikre at de elever der på et tidspunkt får trafikken som arbejdsplads, fra start af har forståelse for at der er indført nogle ændringer:

- Det gør sig fx gældende i forhold til det med at cyklister må dreje til højre selvom der er rødt, hvis der ikke er fodgængere eller den færdselstavle, der indikerer at kørebanen er reserveret til cykler og små knallerter. Det er ikke godt for det trafikale miljø når der sidder nogle bilister i store køretøjer og ser sig sure på cyklister - så hvis chaufførerne allerede fra skolebænken er oplyst om at fx de her cyklist-manøvrer altså nu er lovlige - kan vi forhåbentlig afmonterere den vejvrede, der ind i mellem kendetegner vores trafikale miljø, siger Ellen Ellehammer, som er uddannelseskonsulent for vejgodsuddannelsen i TUR.

Læs hele nyheden fra Vejdirektoratet og se de nye færdselstavler her

Se de nye bekendtgørelser vedrørende vejafmærkning her

- TUR

facebook twitter