Resumé af notat: Udfordringer ved erhvervelse af store kørekort

16. september 2016

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har udarbejdet et nyt notat, som kortlægger udfordringerne, når AMU-kursister og EUD-lærlinge skal erhverve det store kørekort. Udfordringerne giver stor frustration både for skoler, kursister og lærlinge og i transportbranchen. Samtidig forhindrer udfordringerne at virksomhederne kan få tilført ny arbejdskraft, når der er brug for den. Læs hele notatet eller det korte resumé her.

Resumé af notat: Udfordringer ved erhvervelse af store kørekort

Her er en kort opsummering af de fire overordnede udfordringer, som erhvervsskolerne står overfor, når kursister og lærlinge skal tag det store kørekort.

Læs hele notatet ”Transporterhvervets nuværende udfordringer i forbindelse med erhvervelse af kørekort kat. C, C/E og D, D-erhverv og B-erhverv”

1. Procedurer omkring godkendelse af ansøgning om kørekort (ansøgning om fornyelse af kørekort)

Kommunens borgerservicekontor står for at godkende og beramme køreprøver, men hvis der er anmærkninger i kursistens eller lærlingens lægeattest, bliver sagen sendt til to kørekortcentre, et i øst og et i vest. Der er flere eksempler på ekspeditionstider på over et år, både i forbindelse med erhvervelse af nyt kørekort og i forbindelse med fornyelse af kørekort.

Læs også: Modernisér prøve for store kørekort

2. Ventetider ved prøvestederne

Generelt er der ikke de store problemer med ventetider på at komme op til køreprøve. Men i København Politikreds er der stadig så lange ventetider, at erhvervsskoler og privatskoler sender deres elever til andre politikredse for at aflægge køreprøve. Sådan har situationen været længe.

Læs også: God grund til modernisering af kørekort

3. Køreprøvernes form og indhold, især teoriprøven

Der er flere udfordringer, når det gælder køreprøvernes form og indhold. Især teoriprøven kan kritiseres for at være gammeldags.

På de fleste prøvesteder bliver teoriprøven afholdt med en disk og oplæsning, og kun to steder kan man aflægge prøven på en computer. Det giver både etniske danskere og især ikke-etniske danskere store udfordringer. Både form, indhold og metodik bør blive ændret, så prøveformen bliver moderne. For otte år siden tilbød TUR at levere et fuldt moderne, digitalt prøvesystem inden for et halvt år. Det afslog politiet, fordi man selv ville udvikle et system, men det er endnu ikke sket.

Erhvervsskolerne peger på, at en del kursister og lærlinge, især ikke-etniske danskere, kan ofte have svært ved at forstå den prøvesagkyndiges spørgsmål i den praktiske prøve. Men hvis alle prøvesagkyndige følger politiets vejledning for prøvesagkyndige, vil det afhjælpe problemet.

4. Buskøreprøvens berettigelse i dagens Danmark

Køreprøverne til Bus erhverv og Taxi erhverv bliver afviklet efter en dansk særregel, som bl.a. kræver, at prøverne bliver afviklet på dansk. I forbindelse med EU-afreguleringsindsatsen har arbejdsmarkedets parter indmeldt særregel og indstillet, at den bliver afskaffet.

Desuden er der stor forskel på dumpeprocenterne mellem de forskellige politikredse. Fx er der på Bus erhverv teori en dumpeprocent på 50 pct. i København, mens dumpeprocenten i Sydøstjylland er på 19 pct.

 

- TUR

facebook twitter