Uddannelsesbog for redderuddannelsens speciale "ambulanceassistent" netop revideret

28. september 2016

TUR har i samarbejde med arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter fra en række praktikvirksomheder, samt repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, udarbejdet en revideret uddannelsesbog for redderuddannelsens speciale "ambulanceassistent".

RedderAmbulance

Uddannelsesbogen indeholder uddannelsens praktikmål opdelt i praktikperioder og anvendes i forbindelse med elevernes oplæring i praktikvirksomheden.

Uddannelsesbogens funktion
Uddannelsesbogen er således et vigtigt redskab i forhold til at såvel praktikvirksomhed som elev, kan følge med i, hvor langt eleven er nået i sin uddannelse således at man sikrer, at eleven når uddannelsens praktikmål i den rigtige rækkefølge (rette progression) og i sammenhæng med skoleuddannelsen. Uddannelsesbogen indeholder også overordnede beskrivelser af de praktikperioder, som eleven skal gennemføre i hospitalspraktik.

- TUR

facebook twitter