Ændringer i erhvervsuddannelserne på vej

3. april 2017

Efterspurgte ændringer i erhvervsuddannelserne på transportområdet er ved at blive implementeret og er klar til sommer.

aendringer-i-erhvervsuddannelserne-paa-vej

TUR arbejder løbende på at justere bekendtgørelserne for erhvervsuddannelserne på transportområdet, således at de er tilpasset arbejdsmarkedet behov. Fra juli 2017 vil der blive implementeret følgende efterspurgte ændringer:

Ophævelse af trindeling i vejgods og kran
Fra sommeren 2017 bliver trin 1 og trin 2 i henholdsvis vejgodstransportuddannelsen og kranuddannelsen lagt sammen. Årsagen er, at trin 2 i disse uddannelser indeholder nogle specialefag, som branchen kan have brug for, at eleverne erhverver tidligere i uddannelsesforløbet, end det i dag er muligt. Ved at sammenlægge trinnene kan skolerne planlægge de nødvendige fleksible forløb i forhold til de lokale praktikvirksomheders behov.

Grundforløb giver adgang til flere uddannelser
I bekendtgørelserne til Havn, Kran, Lager, Lufthavn, Togklargører samt Vejgods er der enslydende kompetencebeskrivelser for grundforløb 2. Derfor vil det fremover stå i bekendtgørelserne, at grundforløb 2 inden for én af disse uddannelser giver adgang til hovedforløb på alle seks uddannelser.
Det samme vil gøre sig gældende mellem Turistbuschauffør og Buschauffør i kollektiv trafik.

Ingen svendeprøve på trin 1, hvis uddannelsesaftalen fortsætter
Fra sommeren 2017 skal lærlinge på erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik ikke længere til svendeprøve på trin 1, hvis deres uddannelsesaftale også er omfattet af trin 2 (og 3).

Grundforløb 2 til voksne uden erfaring
TUR er via henvendelser fra skolerne blevet gjort opmærksom på, at EUV 2 elever uden brancheerfaring ikke nødvendigvis bør være undtaget for grundforløb 2, som det står præciseret i §3 stk 7 i de nuværende bekendtgørelser. Derfor vil der i de nye bekendtgørelser blive indført, EUV 2 elever uden brancheerfaring skal leve op til de samme grundforløbskompetencer som de unge.

Det skal samtidig være muligt at lave ny mesterlæreuddannelsesaftaler for EUV 2 elever, således at de kan få fagligt indhold i denne del af praktiktiden, på samme niveau som de unge.

Længere praktiktid til voksenlærlinge
Personer over 25 år med anden uddannelse, men uden brancheerfaring, bliver automatisk EUV spor 2 elever. TUR har via henvendelser fra praktikvirksomheder erfaret, at EUV 2 forløbene i flere af uddannelserne er blevet for korte til, at personer uden brancheerfaring kan nå samme niveau som de unge. Denne elevtype har brug for mere skoleundervisning, end de voksne med erhvervserfaring, hvorfor praktiktiden, som den er fastlagt i dag, bliver for kort.

TUR har derfor ændret på varigheden af de enkelte trin for EUV 2 elever, således at den samlede uddannelsestid frem til faglært niveau bliver to år. Samtidig vil TUR fastholde den fleksible individuelle varighed, beskrevet i uddannelsesordningerne, så den enkelte elev og virksomheds behov kan tilgodeses.


– TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag