AMU Syd: Kollektiv afkortning giver målrettede kurser og flere deltagere

7. april 2017

Trepartsaftalen vedr. VEU og beskæftigelsesindsatsen skal styrke AMU. Som en del af dette, giver friinstitutionsforsøget bl.a. mulighed for at afkorte varigheden af AMU-kurser i de tilfælde, hvor kursisterne allerede har en del af den viden, der formidles på kurset.

amu -syd -kollektiv -afkortning -giver -maalrettede -kurser -og -flere -deltagere

AMU Syd er en af de skoler, der under friinstitutionsforsøget har kastet sig over forsøg med kollektiv afkortning på to efteruddannelseskurser; ét om ergonomi og ét for erfarne truckførere. Begge kurser er forsøgsvist kortet ned fra to dage til én dag. Ifølge AMU Syd giver dette mulighed for at målrette kurserne bedre til specifikke grupper af kursister, fx de meget erfarne truckførere.

- Vi har gennem flere år oplevet efterspørgsel på kortere kurser, og nu hvor muligheden er der, kan vi se, at det giver flere kunder i butikken med det samme, fortæller Jens Odgaard, uddannelseschef på AMU Syd, i en pressemeddelelse.

Afkortningen af kurserne kræver en del forarbejde og en målrettet indsats. Selvom kurset afkortes, er det stadig de samme læringsmål, kursisterne skal opnå, som hvis kurset havde sin fulde længde. Om kursisterne har opnået læringsmålene, afprøves via en afsluttende test.

- Når vi halverer undervisningstiden på et kursus, prioriteres der benhårdt. Det kræver, at vores medarbejdere forud for kurserne har været ude på virksomhederne for at finde ud af, præcis hvilke kompetencer kursisterne skal undervises i. Og det går også kun, hvis gruppen af kursister er meget homogen, fortæller Jens Odgaard.

TUR er i øjeblikket i gang med at udvikle afsluttende prøver på en række AMU-kurser inden for transport til brug for skolerne i forbindelse med kollektiv afkortning i AMU. Dette er iværksat på foranledning af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som udmøntning af trepartsaftalens "her og nu"-initiativ om kollektiv afkortning i AMU. AMU-kurser, der kan afkortes, kan ikke være certifikatkurser.

Læs TURs nyhed "Kollektiv afkortning i AMU: Det kan Multitest bruges til"

- TUR

facebook twitter