TUR er klar med sluttest til Kollektiv afkortning i AMU

26. april 2017

Når skolerne 1. juli får grønt lys til at afprøve forsøg med kollektiv afkortning i AMU, står TUR klar med de nødvendige prøver.

Multitestældrebruger

Kollektiv afkortning er en forsøgsordning, som er iværksat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som udmøntning af trepartsaftalens "her og nu ”-initiativ om kollektiv afkortning i AMU.

Formålet med kollektiv afkortning er at give mulighed for at afkorte varigheden på et AMU-kursus for enten en gruppe af deltagere, eller et helt hold, når deltagerne har forudsætninger der gør, at skolen vurderer, at de kan opnå formålet med kurset på kortere tid. Forudsætningen for at kunne gennemføre afkortede forløb er, at der ved kursets afslutning afholdes en skriftlig prøve, hvor det afprøves, om deltagerne har nået de indholdsmæssige mål for kurset.

Puljen til udvikling af testmateriale
Puljen til udvikling af testmateriale er en del af udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Formålet med puljen til forsøg med kollektiv afkortning er at understøtte, at efteruddannelsesudvalgene udvikler testmateriale til sluttest til arbejdsmarkedsuddannelser med henblik på, at skolerne kan afklare, om en kursistgruppe har nået de indholdsmæssige mål på en arbejdsmarkedsuddannelse på kortere tid end normeret.

Inden for TURs område står TUR klar med sluttest til følgende AMU-kurser:
44436 Rutebuskørsel
45266 Befordring af bevægelseshæmmede
45288 Billettering og kundeservice
46494 Rutebilkørsel udbud
47967 Ren- og vedligehold af busser
40967 Lagerøkonomi
44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner
45074 Lagerindretning og lagerarbejde
45077 Enhedslaster
46894 Manuel lagerstyring
46939 Lagerstyring med it
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
45778 Søsikkerhed for bådførere ved lodsvæsenet
46665 Gældende lovgivning inden for fiskeriområdet
40550 Vedligeholdelse af veje og baner  
47282  Flykendskab for transportarbejdere  
48198 Introduktion til transportarbejde i lufthavne  
48362 Bagagehåndtering og kvalitet   
47195 Frigørelsesteknik – personbil
40444 Kran B – ajourføring -
40457 Kørsel med Modulvogntog
43959 International godstransport
45080 Energirigtig kørsel
45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler
45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald
45111 Blokvognskørsel test ved kollektiv afkortning
45310 Lastsikring og stuvning gods
46903 Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse
43960 Transport af temperaturfølsomt gods
40920 Transport af fødevarer med kølevogn

Læs også: AMU Syd: Kollektiv afkortning giver målrettede kurser og flere deltagere- TUR

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag