Private leverandører skal styrke administrationen af AMU

17. august 2017

Administrationen af AMU på landets erhvervsskoler og hos øvrige udbydere kan fra medio 2018 ske i systemer fra private leverandører. 

Private -leverandoerer -skal -styrke -administrationen -af -AMU

Fra sommeren 2018 kan administrationen af AMU-kursisternes aktivitet ske med elevadministrative systemer fra private leverandører. En markedsgørelse af de elevadministrative systemer skal imødekomme en forventet efterspørgsel efter studieadministrative løsninger, som kan bidrage til at høste digitale gevinster på tværs af uddannelsesområder.

STIL vil i september 2017 afholde møder med interesserede leverandører, hvor processen for markedsgørelsen af AMU-området gennemgås, herunder grænseflader, tilskudsindberetning (tælleprincipper) og testforløb. Der vil være særligt fokus på Efteruddannelse.dk.

- TUR

Læs mere om markedsgørelsen hos STIL

facebook twitter