Rollemodeller søges

16. august 2017

Kender du en eller flere lærlinge under 26 år, der kan være med til at inspirere andre unge til at tage en erhvervsuddannelse? Erhvervsskolernes Elevorganisation søger rollemodeller.

Vil -du -vaere -rollemodel

Til efteråret skyder Erhvervsskolernes Elevorganisation, med støtte fra Nordea-fonden, en kampagne i gang, hvor rollemodeller fra forskellige erhvervsskoler skal besøge folkeskoler i hele landet og fortælle udskolingselever og deres forældre om erhvervsuddannelserne. 

TUR bekendt er der masser af transportlærlinge, der brænder for deres fag og ville kunne inspirere andre unge til at søge ind på en erhvervsskole. Derfor opfordrer TUR alle interesserede lærlinge til at henvende sig til EEO.

For at komme i betragtning skal lærlingen være i gang med en erhvervsuddannelse og være højst 26 år gammel. Udover nogle store oplevelser og et større netværk, får rollemodellerne en række kompetencer til CV'et, som kan gavne deres jobmuligheder i fremtiden, herunder bl.a. træning i mundtlig kommunikation.

EEO dækker transportudgifter og tilbyder lønkompensation svarende til lærlingens timeløn. Rollemodellen afsætter tid i hverdagen og i enkelte weekender, så der skal selvfølgelig være en aftale på plads med lærlingens mester, arbejdsgiver og/eller skole.

- TUR

Læs mere hos Erhvervsskolernes Elevorganisation

Besøg EEO på Facebook

facebook twitter