Uddannelser ingen hindring for nye sanktioner

31. august 2017

TUR er klar til at udvikle uddannelser, når de nye sanktioner på køre- og hviletidsområdet træder i kraft.

En -samlet -transportbranche -nye -sanktioner -paa -koere -hviletidsomraadet -nu

Den samlede transportbranche har i en åben henvendelse anmodet transportminister Ole Birk Olesen (LA), og justitsminister Søren Pape Poulsen (K), om at sætte lovændring på sanktions- og frakendelsessystemet på køre-hviletidsområdet i kraft hurtigst muligt.

Transportbranchen er tilfreds med loven, der fortsat tilgodeser trafiksikkerheden, men også tilgodeser en transportbranche, som har brug for anerkendelse og tillid. Dog er branchen uforstående over for, at Transportministeriet har meldt ud, at politiet tidligst vil være klar til at sætte loven i kraft et år fra lovens vedtagelse, fordi politiets IT-systemer skal tilrettes, så de kan håndtere det nye frakendelsessystem.

- Udfordringerne med IT-systemerne bør ikke tilsidesætte de menneskelige hensyn bag loven. Den ændrede måde at håndtere frakendelsessituationen på vil sikre chaufførens sociale forhold, samtidig med at chaufføren underkastes kravet om en opgradering af sine køre- og hviletidsmæssige kompetencer. Det giver mening, at den ansatte i stor udstrækning vil kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, skriver den samlede transportbranche i henvendelsen til ministrene.

TUR står klar til at udvikle de nye kurser
I den nye lov er der anført en række kurser, som en chauffør skal gennemgå, hvis han/hun får frakendt kørekortet. TUR står klar til at udvikle disse kurser, så opkvalificeringen af kompetencerne er i overensstemmelse med loven og branchens behov.

- Hvis opgaven med at udvikle kurser skulle ende under AMU-regi, er TUR klar til at tage arbejdstøjet på. Vores erfaring med at udvikle kurser gør os i stand til effektivt at understøtte behovet, hvis opgaven pålægges TUR, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR.

 

Fakta: Den nye lovgivning om sanktions- og frakendelsessystemet på køre-hviletidsområdet kort fortalt

  • Folketinget vedtog de nye sanktioner og regler for frakendelse kort før sommerferien
  • Kort fortalt bliver straffen lavere ved mindre overtrædelser, mens den bliver hårdere, når der er tale om bevidst snyd
  • Med loven er indført et nyt frakendelsessystem, hvorefter førerretten alene frakendes til de store og tunge køretøjer, hvis der alene er overtrådt regler om kørsel med overlæs, køre-hviletid og takograf. Førerretten til almindelig bil (kategori B) og motorcykel (kategori A1, A2 og A) bevares således
  • Kurserne i den nye lov er Lastsikring og overlæs samt køre-hviletidsreglerne inkl. brug af takograf
  • Hvilket kursus chaufføren, der har fået frataget kørekortet, skal på, afhænger af årsagen til fratagelsen
  • Chaufføren skal være opmærksom på, at der er en tidsfrist for, hvornår det enkelte kursus skal gennemføres for at generhverve kørekortet  

Kilder:
Retsinformation.dk "Lov om ændring af færdselsloven"
ATL "Transportbranchen beder to ministre om hjælp"
Parlamentet.dk "L 158: Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v."

- TUR

Læs branchens henvendelse til ministrene her (pdf)  

facebook twitter