Ny bekendtgørelse for efteruddannelse for bus- og godschauffører

5. december 2017

Branchen har udtrykt ønske om, at den lovpligtige efteruddannelse skal være mere relevant og brancherettet. Det bliver den med ny bekendtgørelse.

Ny -bekendtgoerelse -for -efteruddannelse -for -bus --og -godschauffoerer 

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af busser og lastbiler. Den nye bekendtgørelse efterkommer branchens ønske om mere fleksibilitet i efteruddannelsen for bus- og godschauffører. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Med den nye bekendtgørelse vil efteruddannelsen fremover bestå af et obligatorisk modul på to dage med ajourføringer inden for bl.a. færdselsregler, køre- og hviletid, trafiksikkerhed og førstehjælp, et brancherettet modul på to dage, samt et valgfrit modul på én dag.

- Det skal dog bemærkes, at der her er tale om en ændring i den danske lovgivning, og at der endnu ikke er mulighed for at udbyde certifikatkurser på det valgfrie 3. modul. Denne mulighed kommer først med den kommende ændring af EU-direktivet, som vi må vente på lidt endnu, påpeger Mogens Ellgaard-Cramer, uddannelseskonsulent i TUR.

Da nogle uddannelsessteder allerede har planlagt undervisningen i 1. halvår 2018, har uddannelsesstederne mulighed for at udbyde efteruddannelse i den nugældende form indtil udgangen af juni 2018.

- TUR

Læs mere i Trafikstyrelsens pressemeddelelse

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag