Nye undervisningsplaner til alle kørekortkategorier

7. december 2017

Færdselsstyrelsen har revideret undervisningsplanerne til alle kørekortkategorier.

Nye -undervisningsplaner -til -alle -koerekortkategorier

Der er for de fleste af planerne kun tale om mindre ændringer, hvor delmål om ulykkes antal og risikoforhold er blevet revideret. Desuden er love og regler i undervisningsplanerne (for de flestes vedkommende) blevet rettet, så de nu er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Endelig er der sket nogle justeringer i afsnit 9 om køreteknik, hvor enkelte øvelser er udgået, og der er ændrede krav om brug af påhængsvogn/sættevogn til nogle af øvelserne.

Spot ændringerne
I forbindelse med revisioner af undervisningsplanerne kan det være svært at overskue, hvad der præcist er ændret. Asmus Lars Brigsted fra Uddannelsescentret for Trafik har lavet en rigtig god sammenligning mellem den tidligere og den reviderede undervisningsplan, hvor ændringerne fremgår tydeligt.

Sammenligningen mellem undervisningsplanerne kan findes her

De ændrede undervisningsplaner træder i kraft den 1. januar med en frist indtil 1. juni for elever, der allerede er i gang.

De reviderede planer kan downloades fra Lovtidende her

Snart tilgængelige på turteori
De lektionsplaner, der er berørt af ændringerne, kan downloades via turteori fra den 19. december. De reviderede emner lægges på turteori lige efter nytår.

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag