Et mere fleksibelt AMU

29. juni 2017

Kollektiv afkortning i AMU er en forsøgsordning, der skal gøre AMU mere fleksibelt. 

Et -mere -fleksibelt -amu

Undervisningsministeriet giver i perioden fra den 1. juli 2017 til den 31. december 2018 de godkendte AMU-udbydere mulighed for, som et forsøg, at afkorte en række af kurser for en gruppe af kursister, der allerede har nogle af de kompetencer, der indgår i den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse.

Formålet er at undersøge mulighederne for mere fleksibel afholdelse af kurser, målrettet virksomhedernes og kursisternes behov. Forsøget er en del af ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser”, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

- AMU bliver ofte beskyldt for at være for ufleksibelt. Nogle deltagere oplever, at de på AMU-kurser skal gennemgå emner, som de kender i forvejen. Det råder den nye ordning med kollektiv afkortning af kurser bod på, siger TURs næstformand, Niels Henning Holm Jørgensen, Chefkonsulent i arbejdsgiverforeningen ATL- Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik i DI.

Hvordan foregår kollektiv afkortning?
Virksomheder kan henvende sig til en godkendt AMU-udbyder med ønske om, at en gruppe af medarbejdere får afkortet kursusvarigheden på et bestemt kursus. Såfremt kurset er godkendt til afkortning, vurderer skolen, hvor meget afkortning der eventuelt kan gives. Dette gøres på baggrund af en dialog med virksomheden, hvor det sandsynliggøres, hvilke kompetencer medarbejderne allerede har, og hvilke kompetencer medarbejderne dermed mangler for at nå arbejdsmarkedsuddannelsens mål.

- Nu kan en virksomhed – eller flere i samarbejde – få AMU-kurser, der har netop det indhold, som man efterspørger. Opfordringen fra DI’s side til virksomhederne skal derfor lyde: brug den nye ordning, så jeres medarbejdere får netop det kursus, som de har behov for, siger Niels Henning Holm Jørgensen.

Ved afslutningen af kurset gennemfører deltagerne en test, som er udarbejdet af efteruddannelsesudvalget (TUR). Sluttesten indgår som en del af lærerens samlede bedømmelse af, om den enkelte deltager har nået alle de fastsatte mål ved afslutningen af kurset.

- TUR

Læs om AMU Syds erfaringer med afkortning

Nyhed: "Kollektiv afkortning i AMU – Hvad er op og hvad er ned?" 

Nyhed: "Når der afkortes, skal der testes"

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag