Færre falder fra erhvervsuddannelsernes grundforløb

9. juni 2017

Frafaldet på erhvervsuddannelsernes grundforløb er mindsket efter reformen, viser nye tal. De ældste elever over 25 år står for en betydelig forbedring, selvom frafaldet stadig er lavest for de helt unge erhvervsskoleelever og endnu lavere, hvis uddannelsen gennemføres med eux. 

Faerre -falder -fra -erhvervsuddannelsernes -grundforloeb

På erhvervsuddannelsernes grundforløb er frafaldet efter tre måneder på 7 pct. blandt de 15-17-årige elever, der startede på de nye grundforløb efter sommerferien 2016. Til sammenligning var frafaldet 10 procent for samme elevgruppe i 2014. Det understøtter resultaterne fra følgeforskning, som viser, at eleverne på grundforløbets 1. del er blevet mere målrettede og motiverede.

Det er et af erhvervsuddannelsesreformens overordnede mål, at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Med reformen er der indført en række tiltag, som skal understøtte, at flere fuldfører deres uddannelse. Der er bl.a. indført adgangskrav til erhvervsuddannelserne på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik i de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Elever med eux-forløb har et markant lavere frafald (6 procent i 2016) end elever uden eux (12 procent).

- TUR

Læs hele artiklen fra Undervisningsministeriet

Læs Undervisningsministeriets notat om frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016

facebook twitter