Faglærerkursus: Bliv klædt på til at undervise i hvordan ulykker i trafikken undgås

21. juni 2017

Distraktion og uopmærksomhed er årsagen til de fleste ulykker på vejene. På faglærerkurset ”Køreteknik, distraktion og opmærksomhed” bliver deltageren klædt på til at kunne undervise i opmærksomhedens betydning for køreevnen.

Faglaererkursus -bliv -klaedt -paa -til -at -undervise -i -hvordan -ulykker -i -trafikken -undgaas 

Havarikommissionen for vejtrafikulykker har i 2016 dybdeanalyseret 30 ulykker med lastbiler. Undersøgelsen har bl.a. vist, at ca. halvdelen af de 30 lastbilulykker kunne være undgået, hvis lastbilchaufførerne havde taget sig tid til at se sig for og havde fastholdt fokus på trafikken og vejens forløb.

På dette kursus får de deltagende faglærere et grundlæggende kendskab til distraktion og opmærksomhed på flere niveauer.

Derudover får deltagerne:

  • En forståelse af præmisserne for opmærksomheden i relation til trafiksikker kørsel
  • Konkrete værktøjer til at illustrere hvordan distraktion kan måles, vurderes og formidles
  • Mulighed for at tilrettelægge formelle kurser, der specifikt omhandler opmærksomhedens betydning for køreevnen og trafiksikkerhed
  • Et fagligt og praktisk grundlag for at drøfte og diskutere emner i relation til opmærksomhed og distraktion

Kurset gør endvidere faglæreren i stand til at fremdrage eksempler og give gode råd i undervisningen.

- TUR

Læs mere om kurset og tilmelding

HVU.dk: Ulykker med lastbiler

HVU.dk: Rapport og folder om ulykker med lastbiler

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag