Kollektiv afkortning i AMU – Hvad er op og hvad er ned?

29. juni 2017

Den 1. juli 2017 lyder startskuddet på forsøgsordningen med kollektiv afkortning i AMU. Men hvem kan komme med på afkortede kurser, og hvilke regler er i øvrigt gældende, når arbejdsmarkedsuddannelser udbydes med kortere varighed end normalt? TUR giver her svar på en håndfuld af disse spørgsmål.

Spoergsmaal

Hvilke kurser kan afkortes?
I alt er 114 kurser omfattet af forsøgsordningen med kollektiv afkortning. Hvilke kurser det er, fremgår af bilag 1 i AMU-bekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 2017. Inden for TURs område er der 31 uddannelser, der kan udbydes som afkortede forløb.

Se her hvilke kurser inden for TURs område, der kan udbydes som afkortede forløb

Hvem kan deltage?
En gruppe af medarbejdere, der allerede har nogle af de kompetencer, der indgår i den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse, kan deltage. Der er ingen individuel kompetenceafklaring, hvilket betyder, at det er skolen, der på baggrund af dialog med virksomheden afgør, hvor meget afkortning, der kan gives.

Er der en prøve?
Ja, der er en sluttest, som kommer omkring hele kursets mål. Dvs. uanset længden på det afkortede kursus er prøven den samme. For transportområdets uddannelser tilgås prøverne via Multitest; et online testsystem, der anvendes til at aflægge teoretiske prøver inden for transportområdet. For at bestå prøven skal deltageren svare rigtigt på mindst 75 procent af spørgsmålene. 

Læs mere om prøverne til kollektiv afkortning

Kan prøven bruges før kurset til at afklare deltagerne?
Nej. Prøverne fungerer udelukkende som sluttest. Inden for rammerne af forsøget skal prøverne gennemføres ved afslutningen af det afkortede kursus og må ikke anvendes til andre formål.

Kan en deltager få bevis, selvom sluttesten ikke er bestået?
Ja, det kan godt ske i enkelte tilfælde. Sluttesten skal bidrage til lærerens samlede bedømmelse af, om den enkelte deltager ved kursets afslutning har nået alle de mål, der er fastsat i den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse. 

Kan man afkorte et samlet forløb med flere kurser, der er godkendt til kollektiv afkortning?
Nej. Der skal tages stilling til afkortningen på hver enkelt arbejdsmarkedsuddannelse.

Hvor længe varer forsøget?
Kurser, der er afkortet for grupper eller hold, kan gennemføres fra 1. juli 2017 og skal være afsluttede senest 31. december 2018, hvor forsøgsperioden udløber.

 

- TUR

Find flere svar hos Undervisningsministeriet (nederst på siden)

Læs mere om prøverne i Multitest

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag