Når der afkortes, skal der testes

29. juni 2017

Kollektivt afkortede AMU-kurser skal afsluttes med en obligatorisk sluttest i Multitest.

På et afkortet kursus skal skolen sørge for, at deltagerne gennemfører en afsluttende test. Sluttesten skal bidrage til faglærerens samlede bedømmelse af, om den enkelte deltager ved kursets afslutning har nået alle de mål, der er fastsat i den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse.

Sluttesten aflægges i Multitest
Til hver sluttest for kollektiv afkortede kurser inden for TURs uddannelser er der udarbejdet mindst 60 spørgsmål pr. prøve, hvoraf deltagerne skal svare på 20 spørgsmål. Som vejledning skal deltagerne svare korrekt på mindst 75 procent for at bestå. Sluttesten aflægges i testsystemet Multitest og tilgås via NemID. Multitest er et online testsystem, der både er velkendt af skolerne og som har en ekstremt høj driftssikkerhed.

- Prøverne er inddelt i emner, og det sikrer, at der bliver spurgt bredt ind til kursets mål. På grund af den store pulje af spørgsmål får alle kursister forskellige prøver, og det sikrer en høj kvalitet på prøverne, fortæller Michael Andersen, teknisk konsulent i TUR og ansvarlig for Multitest.

Faglæreren har derudover hurtig adgang til et overblik over deltagernes generelle niveau - og den enkeltes - for hver prøve og for hvert emne.

- Denne funktion bidrager til faglærerens bedømmelse af deltagernes faglige kunnen og om hvorvidt kursets mål er nået. Det giver desuden god basis for at faglæreren kan evaluere forløbet og justere kursets forløb for kommende hold, siger Michael Andersen.

Multitest anvendes i dag i AMU-systemet, hvor der årligt gennemføres ca. 70.000 tests inden for blandt andet transportområdets og serviceområdets uddannelser. Sluttests for afkortede kurser inden for Industriens Uddannelser og Snedkernes Uddannelser aflægges ligeledes i Multitest.

- TUR

Nyhed: "Et mere fleksibelt AMU"

Nyhed: "Kollektiv afkortning i AMU – Hvad er op og hvad er ned?"

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag