Nyt kursus i skadestop

13. juni 2017

TUR har udviklet et nyt kursus, der via træning i simulator klæder chaufføren på til at forebygge skader på køretøjer og gods.

Nyt -kursus -i -skadestop
TECs high fidelity simulator 

Brancheudvalget for vejgodstransport har udviklet kurset ”48488 Skadestop for erhvervschauffører” i samarbejde med TEC i Hvidovre. Skolen har allerede afholdt kurset som IDV (indtægtsdækket virksomhed) for to hold chauffører fra virksomheden M. Larsen Vognmandsfirma A/S, som har 330 biler og knap 600 ansatte.

Kurset er udviklet for at imødegå skader på og med køretøjer med højt tyngdepunkt og kort akselafstand, herunder særligt på renovationskøretøjer, og dermed minimere det eventuelle tab og erstatningsansvar, der kan følge med. En del skader opstår også på busser, der er mere end 15 m lange.

Det nye kursus foregår bl.a. i avanceret high fidelity simulator, hvor køretøjets manøvreegenskaber og vurdering af pladsforhold trænes. Endvidere er der meget fokus på indstilling af spejle på køretøjer og udsyn fra førerpladsen. TEC oplyser at erfaringerne allerede nu viser, at deltagerne er i stand til at reducere antallet af skader betydeligt.

Kurset er optaget på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens liste over valgfrie kurser for både gods- og buschauffører, der kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse.

- TUR

Find kurset her

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag