Blokvognskørsel får to målrettede AMU-kurser

23. maj 2017

Der er fokus på praktisk indlæring og en klar opdeling i mere snævre områder i to nye kurser for blokvognskørsel.

Blokvognskoersel -faar -to -maalrettede -AMU-kurser

Formålet med to nye AMU-kurser inden for blokvognskørsel er at gøre uddannelsestilbuddet mere målrettet for de enkelte chauffører. Udviklingen er sket i tæt samarbejde med EUC Lillebælt, som også er den skole, der udbyder kurser inden for særtransport.

- Vi har længe haft et kursus om blokvognskørsel på 5 dage, der primært fungerer som introduktion til branchen. Men pga. stigende aktivitet i branchen, er der også kommet en efterspørgsel på kurser for de mere erfarne chauffører, som er mere dybdegående og målrettet forskellige typer af særtransporter, udtaler Henrik Helios, Uddannelsesleder på EUC Lillebælt.

TUR har derfor udviklet to nye kurser, der er målrettet henholdsvis tunge transporter og omfangsrige transporter:
48467 Blokvognskørsel tung transport, 2 dage
47656 Blokvognskørsel omfangsrigt gods, 2 dage

- Der har været et ønske om en opdeling i omfangsrige transporter og tunge transporter, som er to forskellige forretningsområder med hver deres problemstillinger både lovgivningsmæssigt og køretøjmæssigt. Det har vi fået nu med de nye kurser, fortæller Henrik Helios.

Da målgruppen fortrinsvis er praktikere, er der fokus på, at deltagernes indlæring bedst sker gennem praktik og med materiel, der modsvarer det, der benyttes i branchen.

Uddannelserne udbydes på EUC Lillebælt i Fredericia. For mere information, kontakt Uddannelsesleder på EUC Lillebælt Henrik Helios på tlf. 79 20 11 78.

- TUR

facebook twitter