EVA introducerer redskab til RKV

16. maj 2017

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udviklet et redskab, der støtter skolernes arbejde med realkompetencevurderinger. Redskabet er målrettet erhvervsskolernes vejledere og lærere, samt deres ledere.

Eva -introducerer -redskab -til -rkv

Når voksne søger ind på erhvervsuddannelserne har de ofte en række erfaringer, der gør, at de kan blive godskrevet for en del af uddannelsen. Redskabet skal styrke grundlaget for, at erhvervsskolerne løbende kan sikre og udvikle kvaliteten i arbejdet med RKV, så de voksne ansøgere gennemgår en RKV-proces af ensartet og høj kvalitet, uanset hvilken uddannelse eller skole, de går på.

RKV-redskabet er en selvevalueringsproces, som giver erhvervsskolerne et afsæt til at lave et effektivt 360 graders eftersyn af deres RKV-praksis. Redskabet bidrager, gennem fem temaer, med viden om, hvad der har betydning for vurderingen af realkompetencer og de voksnes oplevelse af denne vurdering.

Selvevalueringsredskab giver bedre realkompetencevurderinger
Eva Melchior Jensen, afdelingsleder i Tech College Aalborg, har deltaget som del af afprøvningen af redskabet. Hun er positiv over for måden at tænke RKV på.

- Selvevalueringsredskabet har virkelig givet stof til eftertanke, fordi man bliver løftet op i et metaperspektiv og får kigget ned på både, hvad vi gør, og hvad det er, vi ikke gør. Vi har fået sat ord på, hvad det er, vi gør godt, og hvor vi har et forbedringspotentiale, fortæller Eva Melchior Jensen.

- Gennem temaerne kommer man rundt om hele RKV-processen, og de hjælper til at kaste lys på de blinde pletter, man har i forhold til egen praksis. Det fungerer rigtig godt, at man bliver guidet til systematisk at vurdere sin egen praksis og bruger det som afsæt for at udvikle sin praksis, afslutter Eva Melchior Jensen.

Læs mere og download guiden:

Læs mere om selvevalueringsredskabet

Download guiden fra EVA

- TUR

facebook twitter