Grundlæggende kvalifikation og kørekort – Hvordan hænger det sammen?

11. maj 2017

Reglerne omkring uddannelser med grundlæggende kvalifikationsuddannelse og kørekort kan være lidt en jungle at finde rundt i. TUR samler her et kort overblik over tidsfrister for afsluttede prøver.

Grundlaeggende -kvalifikation -og -koerekort --hvordan -haenger -det -sammen

Kvalifikationsuddannelsen og kørekortet hænger sammen
Den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og dermed udstedelsen af chaufføruddannelsesbevis (CUB) er betinget af, at man erhverver det pågældende kørekort. Trafikstyrelsen betragter altså ikke kvalifikationsuddannelsen som afsluttet, før kørekortet er erhvervet.

Formelt set skal man have erhvervet kørekortet før kvalifikationsprøven kan aflægges, men pga. b.la. ventetider på køreprøver, har Trafikstyrelsen givet dispensation til en karensperiode for erhvervelse af kørekort på 1 år fra uddannelsen påbegyndes.

Hvad angår kvalifikationsuddannelsen med tilhørende prøver, så skal denne være bestået senest 3 mdr. efter uddannelsens afslutning og ikke senere end 1 år efter uddannelsens start. Dette er i tråd med reglerne for den obligatoriske efteruddannelse, som ligeledes skal være afsluttet inden for 1 år.

Hvad betyder det så konkret?
Dette betyder for eksempel, at hvis man går på en 6-ugers busuddannelse i AMU, så skal man, senest 3 måneder efter de 6 uger er gennemført, bestå kvalifikationsprøven, og senest et år fra uddannelsens start have bestået køreprøven. Reglerne er de samme, hvad enten man går på AMU eller på en erhvervsuddannelse.

Erhverver man ikke kørekort inden for karensperioden på 1 år, frafalder rettighederne til at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis. Ønsker man senere at genoptage kørekortet, skal man gennemføre den grundlæggende kvalifikationsuddannelse på ny og aflægge en ny prøve.

- TUR

facebook twitter