NemID indføres på OST-branchecertifikater

11. maj 2017

Fra 6. juni kræves der NemID for at aflægge prøver i Multitest i forbindelse med den modulopdelte BAB-uddannelse i offentlig servicetrafik (OST).

Nem ID-indfoeres -paa -OST-branchecertifikater

Nu bliver NemID-login også gældende for aflæggelse af branchecertifikatprøver på den modulopdelte BAB-uddannelse, som omfatter følgende AMU-kurser:

1) Introduktion til offentlig servicetrafik, 1 dag
2) Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer, 2 dage
3) Befordring af fysisk handicappede passagerer, 2 dage


Skolernes opgave bliver i denne forbindelse at informere alle kommende kursister om, at de skal huske deres NemID for at kunne aflægge prøve. Kursisterne anbefales at teste deres NemID på for eksempel borger.dk i god tid før prøven.

Fra 1. maj 2017 blev der stillet krav om, at alle Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens prøver i Multitest skulle aflægges med brug af NemID. TUR erfarer, at skolerne har taget godt imod denne ordning, og at indfasningen har forløbet positivt. 

Spørgsmål om prøver i Multitest og NemID kan rettes til TURs tekniske konsulent Michael Andersen på ma@tur.dk.

- TUR

facebook twitter