Øremærkede millioner skal tiltrække unge til erhvervsuddannelserne

19. maj 2017

Nordea-fonden har øremærket 75 mio. kr. til projekter, der skal gøre de danske erhvervsuddannelser mere attraktive.

Oeremaerkede -millioner -skal -tiltraekke -unge -til -erhvervsuddannelserne (1) 

De øremærkede millioner skal bidrage til at styrke den faglige stolthed blandt elever, ansatte og udlærte.

For at øge interessen for erhvervsuddannelserne er Erhvervsskolernes ElevOrganisation blevet tildelt støtte til et rollemodelkorps.Målet er, at gøre de unge opmærksomme på erhvervsuddannelserne som en reel mulighed i uddannelsesvalget.

- Vi gør udskolingseleverne opmærksomme på udbuddet af uddannelser og vil vise, at erhvervsuddannelserne også er en attraktiv uddannelsesvej, som både kan lede til job, iværksætteri og videreuddannelse. Mange unge er slet ikke opmærksomme på de mange muligheder. For eksempel kan man blive selvstændig allerede som 20-årig, siger Rasmus Volf, sekretariatsleder hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation.

- TUR

facebook twitter